Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

м. Дніпро

пр. Дмитра Яворницького, 39-а

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

Прийом громадян

Доступ до публічної інформації

Т-ство меліораторів та водогосподарників Дніпропетровщини

Державне агентство водних ресурсів України

 

Безоплатна правова допомога

 

ЗВІТНІСТЬ * ВОДНІ РЕСУРСИМЕЛІОРАЦІЯ

 

Водні ресурси Дніпропетровської області

 

За добу населення Землі використовує 7 млрд. тонн води. Міський мешканець вживає 200 л лише на побутові потреби. Ці показники мають тенденцію до зростання. Проте сьогодні ще понад 1 мільярда населення не має доступу до водних ресурсів і понад 2,4 мільярда потребує забезпечення належних санітарних умов водоспоживання. За власними запасами води, доступними для споживання, Україна одна з найменш забезпечених країн Європи.

Наприкінці 2005 року Організацією Об'єднаних Націй проголошено Всесвітнє десятиріччя дій, яке проходить під гаслом "Вода для життя". Така прискіплива увага до водно-екологічної ситуації говорить про те, що вона є складною і потребує створення Системи інтегрованого управління водними ресурсами, удосконалення правової бази, удосконалення водного законодавства з тим, щоб максимально розширити функції водогосподарських організацій. На обласному рівні ці завдання покладено на Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, яке тісно співпрацює з органами охорони природи, прокуратури, державними податковими адміністраціями.

 

Мал. 1

 

Водні ресурси у Дніпропетровській області в середній по водності рік становлять 52,8 млрд. куб.м., в тому числі місцевий стік (стік, що формується в межах області) – 0,826 млрд. куб.м. і 0,381 млрд. куб.м., – запаси підземних вод. Транзитний стік, обсягом 51,6 млрд. куб.м., розкладається на санітарний стік неменше як 15 млрд. куб.м. та 37 млрд. куб.м., що йдуть на постійне поповнення водосховищ і водоспоживання промисловими і сільськогосподарськими підприємствами Дніпропетровської та суміжних областей. Поверхневий стік малих річок становить 1,6 млрд. куб.м., в тому числі 0,83 млрд. куб.м. – місцевий стік.

Головною рікою гідрографічної мережі Дніпропетровщини є Дніпро, що поділяє область на дві частини: лівобережжя та правобережжя і представлена каскадом Дніпровських водосховищ: Дніпродзержинське; Дніпровське; Каховське. Загальна довжина р. Дніпро в межах області складає 261 км. В межах Дніпродзержинського водосховища 66 км, Дніпровського водосховища – 94 км та Каховського водосховища – 101 км.

 

Загальні відомості

про річки і водойми в Дніпропетровській області

Таблиця 1

Кількість річок

291

загальною

довжиною, км

6882

Кількість малих річок, 

в т.ч. струмки, водотоки (площа водозбору

до 2000 км2)

5140

загальною

довжиною, км

15219

- з них малих річок довжиною більше 10 км

281

загальною

довжиною, км

5278

Кількість середніх річок

(2001...50000 км2

9

загальною

довжиною, км

1343

р. Оріль, км

260

р. Самара, км

187

р. Вовча, км

219

р. Гайчур, км

27

р. Мокра Сура, км

164,8

р. Базавлук, км

153,5

р. Саксагань, км

177,6

р. Інгулець, км

100,6

р. Вісунь, км

0,9

Кількість великих річок

(> 50000 км2). р. Дніпро

1

загальною

довжиною, км

261

в тому числі в межах м. Дніпропетровська, км

37

Станом на 1.08.2011 р. паспортизовані  82 річки

Кількість

водосховищ

101

площею, га

20103

об'єм, 

млн. м3

908,98

в тому числі: 

Карачунівське

площею, га

4480

об'єм, 

млн. м3

308,5

Макортівське

площею, га

1330

об'єм, 

млн. м3

57,88

Кресівське

площею, га

520

об'єм, 

млн. м3

10,1

Дзержинське

площею, га

72

об'єм, 

млн. м3

2,6

Південне

площею, га

1130

об'єм, 

млн. м3

57,3

Водосховища

підвідомчих

організацій

8

площею, га

1151

об'єм, 

млн. м3

54,4

Софіївське МУВГ

5

площею, га

895

об'єм, 

млн. м3

36,7

Фрунзенське МУВГ

2

площею, га

210

об'єм, 

млн. м3

15,3

Солонянське МУВГ

1

площею, га

46

об'єм, 

млн. м3

2,4

Водний об'єкт

«Голубе Озеро»

площею, га

240,8

об'єм, 

млн. м3

21,5

Кількість ставків

3292

площею, га

18814

об'єм,

млн. м3

283

Кількість озер

1129

площею, га

4678

 

 

Загалом гідрографічна мережа басейну р. Дніпро в межах області за матеріалами інвентаризації представлена: 291 річкою, довжиною більше 10 км, 101 водосховищем, 3292 ставками та 1129 озерами.

Розвиток народногосподарського комплексу на фоні надзвичайно нерівномірного розподілу водних ресурсів спричинив гостру проблему питного і промислового водозабезпечення, покриття їх дефіциту частково вирішується за рахунок перекидання стоку р. Дніпро каналами Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Інгулець,водоводом Дніпро-Західний Донбас, а також водогонами регіонального значення.

 

У відповідності до статей 87-91 ВКУ, контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами Рад, органами охорони навколишнього природного середовища. Згідно п. 5 вказаного Порядку розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на основі нормативно-технічної документації.

Проекти цих зон розробляються на замовлення фізичних та юридичних осіб, узгоджуються з власниками землі, землекористувачами, Мінприроди, Держводагентством та територіальними органами Держземагентства і затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади або виконавчими комітетами рад.

У відповідності до ст. 5 Водного кодексу України (ВКУ) та на підставі наказу Держводгоспу України від 03.06.1997 №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.01.1998 за №2/242/2, «Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення», усі річки та водойми на території Дніпропетровської області належать до водних об’єктів загальнодержавного значення.

РОВР у Дніпропетровській області, керуючись ст. 51 Водного кодексу України, як законом прямої дії, розглядає договори оренди водних об’єктів, і у разі відповідності умов оренди вимогам водного законодавства погоджує їх, а при наявності порушень - відхиляє від погодження до їх усунення.

 

ПРОГНОЗ

ПОГОДИ

 

 

ПРЯМІ

ПОСИЛАННЯ:

ОХОРОНА ПРАЦІ

Полив культур

Водогосподарська обстановка

 

Карта сайта

При копіюванні матеріалів і використанні інформації сайту http://vodhoz.dp.ua/

активне посилання на сайт з повідомленням адміністрації обов'язкове !

 

 

ГОЛОВНА     КЕРІВНИЦТВО     СТРУКТУРА     ДІЯЛЬНІСТЬ     НОВИНИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     КОНТАКТИ

-  Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області  -