ГОЛОВНА     ПРО ОФІС     ДІЯЛЬНІСТЬ     ГРОМАДЯНАМ     ПРЕСЦЕНТР     ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ     КОНТАКТИ

Правові засади діяльності

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

- Водний кодекс України 06.06.1995 №213/95-ВР

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-III

- Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23.10.2000

- Закон України «Про Державний бюджет України»

- Закон України «Про управління об'єктами державної власності» (зі змінами)

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами)

- Закон України «Про передачу об'єктів прав державної та комунальної власності» (зі змінами)

- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (зі змінами)

- Закон України «Про землеустрій»- Закон України «Про аквакультуру»

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

- Наказ Мінфіну України від 24.12.2012 № 1407 (зі змінами) «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

- Наказ Мінфіну України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами) «Про бюджетну класифікацію»

- Наказ Мінфіну України від 12.03.2012 № 333 (зі змінами) «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»

- Наказ Мінфіну України від 28.01.2002 №57 (зі змінами) «Про затвердження Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України»

- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 (зі змінами) «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

- Постанова КМУ від 26.01.2011 №59 (зі змінами) «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

- Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 (зі змінами) «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

- Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 (зі змінами) «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»

- Постанова КМУ від 03.06.2009 №589 (зі змінами) «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»

- Постанова КМУ від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ»

- Постанова КМУ від 06.06.2007 №803 (зі змінами) «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності»

- Постанова КМУ від 11.07.2007 №903«Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури»

- Постанова КМУ від 08.05.1996 № 486 (зі змінами) «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них»

- Постанова КМУ від 13.05.1996 № 502 (зі змінами) «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»- Постанова КМУ від 12.07.2005 № 557 (зі змінами) «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»

- Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 (зі змінами) «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

- Постанова КМУ від 30.01.2001 № 87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків»

- Постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024 (зі змінами) «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»

- Постанова КМУ від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів»

- Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

- Постанова КМУ від від 04.04.2001 № 332 (зі змінами) «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»

- Постанова КМУ від 11.10.16 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

- Постанова КМУ від 08.04.1996 №413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» (зі змінами)

- Постанова КМУ від 18.05.2017 №336 «Порядок розроблення плану управління річковим басейном»

- Постанова КМУ від 19.09.2018 №758 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу вод»

- Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України №544/1561/1130 від 25.12.2013 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визначення такими, що втратили чинність, деяких наказів»

- Наказ Мінекології та природних ресурсів України від 02.06.2011 №185 (зі змінами) «Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України»

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування»

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2017 №103 «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок»

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.07.2017 № 276 «Про затвердження Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури»

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18.05.2013 за № 775/23307

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.06.2013 за № 986/23518

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.12.2013 № 742 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарськоїтехнологічної водойми», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.01.2014 за № 27/24804

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.01.2014 № 11 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30.01.2014 за № 194/24971

- Наказ Держводагентства від 10.08.2018 № 589 «Про перейменування Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів»

- Галузева угода між Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2023-2025 роки.

 

 

       

 

Copyright © Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області

При копіюванні матеріалів і використанні інформації сайту активне посилання на сайт з повідомленням адміністрації обов'язкове.