ГОЛОВНА     ПРО ОФІС     ДІЯЛЬНІСТЬ     ГРОМАДЯНАМ     ПРЕСЦЕНТР     ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ     КОНТАКТИ

Структура

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

Головний бухгалтер - Боюн Оксана Леонідівна

Основні завдання:

- організація та здійснення обліку в апараті Офісу на основі встановлених чинним законодавством України правил його ведення;

- забезпечення інформацією, яка необхідна внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України у виконанні кошторису, а також за наявністю та рухом майна і зобов’язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- контроль за дотриманням фінансової дисципліни, суворого режиму економії, за правильним, ефективним використанням та збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.

 

Відділ економіки

 

Начальник відділу - Шиянова Валентина Іванівна

Основні завдання:

- здійснення реалізації державних, регіональних програм, які стосуються діяльності водогосподарського комплексу у частині організації і вдосконалення економічної і аналітичної роботи;

- участь у забезпеченні проведення державної політики у сфері трудових відносин і регулювання оплати праці, додержання штатної дисципліни структурними підрозділами як апарату, так і підпорядкованими організаціями;

- вдосконалення порядку і здійснення контролю за формуванням та застосуванням цін на послуги, що надаються водогосподарськими організаціями;

- участь у перевірках з питань аудиту фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій Офісу;

- координація роботи економічних служб підпорядкованих організацій Офісу.

 

Відділ енергоефективності та механізації

 

Начальник відділу - Мілінчук Олександр Сергійович

Основні завдання:

- координація діяльності служб енергетики управлінь для організації технічно грамотної експлуатації енергетичних об’єктів, насосно-силового обладнання та організація розробки графіків ремонту насосно-силового обладнання, ТП, засобів зв’язку та контроль за їх виконанням;

- підготовка заявок на придбання необхідних запчастин та матеріалів, організація робіт по матеріально-технічному забезпеченню всіх видів експлуатаційних робіт;

- розроблення заходів по раціональному використанню енергоносіїв та контроль за їх виконанням, нормування потреби енергоносіїв;

- розподіл лімітів енергоносіїв між підпорядкованими організаціями, корегування їх, в разі виникнення виробничої потреби, та здійснення контролю за їх дотриманням.

 

Служба охорони праці

 

Провідний інженер з охорони праці - Юркевич Федір Васильович

Основні завдання:

- опрацювання ефективної системи управління охороною праці та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;

- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

- контроль за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди та розділу «Охорона праці» колективного договору;

- організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці, проведення вступних інструктажів, а також контроль за своєчасним проведенням первинних та періодичних медичних оглядів працівників.

 

Служба управління персоналом та документального забезпечення

 

Провідний інженер з підготовки кадрів - Топчій Любов Іванівна

Основні завдання:

- здійснення заходів щодо підбору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових якостей;

- створення резерву для висування на керівні посади та посади фахівців ключових ділянок Офісу та підпорядкованих організацій;

- організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації керівного складу та спеціалістів Офісу, впровадження сучасних форм роботи з персоналом;

- контроль за дотриманням в структурних підрозділах правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, ефективним використанням кадрів відповідно до їх спеціальності, професії, кваліфікації.

 

Відділ з управління інфраструктурою та моніторингу меліоративного стану

 

Начальник відділу - Кухарук Петро Володимирович

Основні завдання:

- складання титульних списків по капітальному ремонту об’єктів міжгосподарської мережі, планів поточних ремонтів об’єктів міжгосподарської мережі, оглядових робіт і контроль за їх виконанням;

- забезпечення планування та виконання ремонтних робіт на об’єктах міжгосподарської меліоративної системи, виробничих споруд для попередження та несвоєчасного зносу, збільшення надійності робіт, якості ремонтних робіт і зниження експлуатаційних витрат;

- виконання розрахунків потреби у будівельних матеріалах, обладнанні згідно нормативно-технічної документації;

- складання планів водокористування для подачі води на полив зрошуваних земель, звітів;

- проведення інвентаризації міжгосподарської, внутрішньогосподарської меліоративної мережі;

- контроль за виконанням заходів щодо підготовки підпорядкованих організацій до роботи в осінньо-зимовий період, підготовку зрошувальних систем до початку поливного сезону; - здійснення меліоративного моніторингу з проведення гідрогеолого-меліоративних спостережень за станом зрошуваних земель.

 

Відділ ведення водного кадастру та техногенно-екологічної безпеки

 

Начальник відділу - Приймачук Олексій Іванович

Основні завдання:

- реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; координація діяльності в цій галузі;

- аналіз поточної водогосподарської обстановки з врахуванням природних та антропогенних факторів;

- організація та проведення інвентаризації водних об’єктів області у басейново-адміністративному розрізі. Збір та підготовка вихідних даних Державного водного кадастру і надання їх до Держводагентства;

- організація виконання комплексу спеціальних заходів, що спрямовуються на обстеження водних об’єктів, їх водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

- організація здійснення спостережень за станом водних об’єктів (у тому числі гідротехнічних споруд), дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем. Здійснення моніторингу технічного стану гідротехнічних споруд, що належать до сфери управління Офісу;

- збір, опрацювання і зведення даних про підтоплення сільських населених пунктів. Організація виконання заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель;

- розробка та участь у реалізації державних та регіональних програм використання та відтворення водних ресурсів. Здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

- розгляд матеріалів з підготовкою відповідних висновків щодо відведення (вилучення) земель, проектів будівництва у водоохоронних зонах, проектів землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних та прибережних захисних смуг (смуг відведення) водних об’єктів, надання технічних умов на користування землями водного фонду, водними об’єктами, видача технічних завдань на розробку проектів землеустрою щодо визначення меж водоохоронних та прибережних захисних смуг (смуг відведення) водних об’єктів, ведення обліку таких проектів з розбивкою даних по басейново-адміністративному принципу;

- розгляд та погодження договорів оренди водних об’єктів. Здійснення обліку і контролю за надходженням коштів за оренду ставків загальнодержавного значення;

- робота Кризового центру Офісу шляхом збору, опрацювання, підготовки та надання інформації до Кризового центру Держводагентства, підготовка пропозицій для прийняття оперативних рішень в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій; - здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу.

 

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

 

Начальник відділу - Нарижна Ірина Леонідівна

Основні завдання:

- реалізація державної політики у сфері раціонального використання водних ресурсів;

- здійснення державного обліку використання води та оперативний контроль за його виконанням;

- узгодження: розрахункової потреби у воді, клопотання щодо отримання дозволу на спецводокористування, проектів індивідуальних норм водокористування і водовідведення на одиницю продукції з урахуванням якості стічних вод, що відводяться;

- забезпечення ведення державного кадастру; - проведення збору, узагальнення та аналізу звітів за формою 2-ТП (водгосп) від водокористувачів області щодо використання водних ресурсів;

- узагальнення та аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод;

- участь у розробці оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів області;

- формування довгострокового прогнозу водогосподарських балансів;

- інформування про результати роботи Держводагентство, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення.

 

Головний ревізор

 

Головний ревізор - Дудка Вікторія Юріївна

Основні завдання:

- аналіз економічного стану підприємств, установ та організацій, результатів виконання ними виробничих та фінансових планів;

- перевірка: фінансово-господарської діяльності щодо відповідності нормам чинного законодавства; законності операцій у сфері майнових прав, оперативного управління майном; порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів; дотримання фінансової дисципліни та цільового й ефективного використання бюджетних коштів; правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасності та повноти відображення в обліку фінансових, кредитних та розрахункових операцій, а також законності їх здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами.

 

Провідний юрисконсульт

 

Провідний юрисконсульт - Ворновицький Марко Леонідович

Основні завдання:

- надання висновків про відповідність чинному законодавству наказів, положень, розпоряджень тощо в Офісі;

- участь в оформленні господарських договорів, підготовка висновків про їх юридичну спроможність;

- своєчасне оформлення та подача на державну реєстрацію змін в статутних документах Офісу;

- аналіз та узагальнення результатів претензій судових справ;

- ведення довідково-інформаційної роботи із законодавства та інших нормативно-правових актів із застосуванням технічних засобів, а також облік змін чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що затверджуються;

- захист інтересів Офісу в державних органах і судах.

 

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

 

Начальник лабораторії - Шиянова Оксана Володимирівна

Основні завдання:

- здійснення державного моніторингу вод на території Дніпропетровської області, а саме: гідрохімічний та радіологічний контроль якості вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, водозаборах централізованого питного водопостачання;

- лабораторне визначення якості зворотних та підземних вод (на платній основі).

 

 

 

       

 

Copyright © Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області

При копіюванні матеріалів і використанні інформації сайту активне посилання на сайт з повідомленням адміністрації обов'язкове.